Exempel på beviljade bidrag

 

Uusia keinoja syövän diagnosointiin ja hoitoon (2013-2015)
Heikki Irjala tutk.ryhmä

Oireyhtymä hlhs-sydänlihaksen toimintaa ja geeniperimää, vasemman kammion vajaakehittyneisyys (2012)
LL Lastenkardiologi Hanna Markkanen

Synnynnäisten sydänvikojen ja keskosten hengitysvajauksen diagnostiikan ja hoidon tehostaminen ennen ja jälkeen syntymän (2015-17) 
Dos. Olli Pitkänen-Argillander

Lasten syöpähoitojen vaikutus sydämen toimintaan ja sydänfunktion uudet tarkemmat mittaustavat (2016-2017)
LT Jussi Niemelä

Tutkimustyö selvittää uusien biologisesti hajoavien metalliverkkoputkien käyttömahdollisuus sydänlasten hoidossa (2012)
MD PhD Otto Rahkonen, Hospital for Sick Children, Toronto

Lasten kajoamattoman sydänkuvantamisen kehittämishanke (2018)
Dos, Lastenkardiologi Tiina Ojala

Potentering av NK- och CAR-NK-CELLER (2018-2020)
Dos. Christer Lindqvist

Tutkimuslaitteistoa ÅA Biocityyn mm. minibordscentrifug ika g-l (2018)
Dos Christer Lindqvist

Optimala syre-, koldioxid-, och blodtrycksnivåerna efter hjärtstillestånd (2017)
Dos. Professor Markus Skrifvars

RECOVID-Toipuminen kriittisestä koronavirusinfektiosta (2020)
Dos. Johanna Hästbacka

Syövän diagnosointi- ja hoitomenetelmien kehittäminen ja uusien keinojen löytäminen (2021-2023)
Prof, MD, PhD Heikki Irjala

3D-rotaatioangiografian käytön hyödyt lasten sydänkatetroinneissa (2020)
Lastenlääkäri, LT Piia Suursalmi