Kirsti och Tor Johanssons Hjärt- och Cancerstiftelse sr

Mikaelsgatan 8 A, 2.vån
00100 Helsingfors

 

Rina Blomqvist
Stiftelsens ombud och
styrelseordförande

rina.blomqvist@ktjs.fi

 

Richard Blomqvist
Styrelsemedlem

 

Kirsti Johansson
Stiftelsens grundare,
hedersordförande och styrelsemedlem

 

Anna-Maija Aaltonen
Styrelsemedlem