Bidrag

Ansökningstiden för hjärtforskningsstipendier är årligen 1.3 till 31.3.

Ansökningstiden för cancerforskningsstipendier är årligen 1.10 till 31.10.

Bidragsansökan

 

Redovisningsblankett

 

Exempel på beviljade bidrag