Stiftelsens historia

Industrirådet Tor och Kirsti Johansson grundade stiftelsen som registrerades 1987. Stiftelsens första hemort var Ekenäs. Stiftelsen har årligen understött finländsk hjärt- och cancerforskning.

Grundarnas barnbarn Richard Blomqvist företräder redan tredje generationen i styrelsen.

Vi beviljar stipendier och understöd till forskningsbidrag

Vi delar årligen ut forskningsbidrag för finländsk hjärt- och cancerforskning.

Vistelsestipendium

Finländska hjärt- och cancerforskare tilldelas vistelsestipendium för fritidsboende eller arbetsutrymme i en idyllisk 60m2 stor 1800-tals fastighet i centrala Ekenäs. För bokning av huset ta kontakt med stiftelsens ombud rina.blomqvist@ktjs.fi och fyll i blanketten här. 

RML Talo

Stiftelsen har understött mycket forskning gällande barnhjärt- och cancerforskning och sponsorerade utan tvekan genast det gula rummet i huvudbyggnaden i Mejlans på Oksakoskistigen. På tomten finns tre byggnader där barn från övriga Finland som vårdas på det Nya Barnsjukhuset bor med sina familjemedlemmar i hemtrevlig miljö.

Läs mer om RML

Läs också verksamhetschef Johanna Huhtariihis bloggtext