Sedan 1987 har industrirådet Tor och Kirsti Johanssons stiftelse stött och befrämjat hjärt- och cancerforskning i Finland.