Ronald McDonald Talo on tuonut perheen lapsen lähelle jo 20 vuotta

”Lapsella tulee aina olla oikeus vanhempien ja muiden läheisten läsnäoloon sairauden hetkellä”.

”Lapsella tulee aina olla oikeus vanhempien ja muiden läheisten läsnäoloon sairauden hetkellä”. Tämä on kantava ajatus kaikessa Uuden lastensairaalan toiminnassa. Sairaalassamme perhe saa olla yhdessä. Vanhemmat voivat olla mukana kaikissa tiloissa ja toiminnoissa ympäri vuorokauden. Vuodeosastoilla vanhempi voi yöpyä lapsen huoneessa ja leikkaus- ja anestesiaosastolla lapsen kanssa saa olla nukahtamiseen asti leikkaussalissa.

Vaikka pyrimme Uudessa lastensairaalassa siihen, että lasten ja perheiden sairaalassaoloaika olisi mahdollisimman lyhyt, ei tämä aina ole mahdollista vakavan sairauden kohdatessa. Sairaalassamme hoidetaan potilaita kaikkialta Suomesta ja kaukaa tulevilla perheillä tulee olla yhtäläinen oikeus olla sairaan lapsen tukena pitkiäkin aikoja. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on mahdollisuus tarjota yhteistyökumppanimme Ronald McDonald Talon kautta potilasperheille kodinomainen majoitusvaihtoehto kauniissa ympäristössä, jossa koko perhe voi majoittua.” näin toteaa HUS lasten ja nuorten sairaudet yksikön toimialajohtaja Jari Petäjä.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön tehtävänä on kerätä varoja talojen ylläpitämiseksi ja perheiden majoituskustannusten alhaisina pitämiseksi. Pitkien hoitojaksojen aikana perheet joutuvat usein myös taloudellisten haasteiden eteen muiden huolien lisäksi. Siksi onkin hyvin tärkeätä, että majoituskustannukset ovat perheille mahdollisimman edulliset. Säätiön tehtävänä on myös edistää toiminnallaan koko perheen hyvinvointia lapsen sairauden mullistaessa perheen elämän. Pyrimme taloissa erityisesti ottamaan potilaan sisarukset hyvin huomioon, sillä usein myös he viipyvät taloissamme pitkiä aikoja. Turvallisessa pihapiirissämme on lapsille keinut, polkupyörät ja hiekkalaatikko sekä talojen leikkihuoneista löytyy eri-ikäisille lapsille sekä leluja että pelejä. Kirjoja unohtamatta.

Näiden 20 vuoden aikana taloissa on majoittunut jo noin 9000 perhettä. Lasten vaativat sydänleikkaukset sekä syöpähoidot ja kaikki elinsiirrot hoidetaan keskitetysti Helsingissä Uudessa lastensairaalassa. Siksi meille tullaan pitkienkin välimatkojen päästä aina Uuden lastensairaalan lähettämänä.

”Missään muualla lapsi ei tarvitse perhettään niin paljon kuin sairaalassa”, sanoi lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen ollessaan meillä vieraana. Tämän me mahdollistamme näille pienille potilaille.

Säätiö ei ole koskaan saanut julkista tukea toiminnalleen vaan toiminta rahoitetaan pelkästään perheiden omavastuun lisäksi eri yrityksien sekä yksityishenkilöiden tuella. Kirsti och Tor Johanssons Hjärt- och Cancerstiftelse sr on tukenut toimintaamme monin eri tavoin aivan säätiön perustamisesta asti. Meillä on ollut sekä ilo että myös kunnia tutustua sukupolvesta jo kolmanteen portaaseen säätiön takana. Olemme äärimmäisen kiitollisia Kirsti och Tor Johanssons Hjärt- och Cancerstiftelse sr antamasta tuesta ja yritämme parhaalla mahdollisella tavalla aina kertoa avoimesti mihin tukea käytämme. Suhteemme on ainutlaatuinen ja luottamusta täynnä puolin sekä toisin.

Vaikka maailma muuttuu ja digitalisoituu ihmisten perustarpeet eivät muutu – filantropia on aina sekä tarpeellista että myös tärkeätä.

Johanna Huhtariihi

Toiminnanjohtaja
Ronald McDonald Lastentalosäätiö