Apurahat

Apurahan kriteerit

Kirsti ja Tor Johanssonin Sydän- ja Syöpäsäätiö sr säätiö tukee suomalaista sydän- ja syöpätutkimusta. Apurahahakemusten on oltava linjassa hakukriteerien kanssa.

Apurahojen hakuaika

Sydäntutkimusstipendien hakuaika on vuosittain 1.3 - 31.3 ja syöpätutkimusstipendien hakuaika on vuosittain 1.10 - 31.10.

Ohjeet apurahan hakijalle

Apuraha myönnetään suomalaiseen sydän- ja syöpätutkimukseen, väitöskirjahankkeeseen (väitöskirjan hanke alusta lähtien, ei pelkästään viimeistelyä) sekä ulkomaisissa tutkimuslaitoksissa suoritettavaan tutkimustyöhön. Myönnämme rahoitusta kolmeksi vuodeksi enintään.

Täytä hakemus tästä

Ohjeet apurahan saajalle

Apuraha on henkilökohtainen ja tarkoitettu kokopäiväiseen työskentelyn tukemiseen. Kolmevuotisissa apurahoissa hyväksytään 2. ja 3. vuoden maksatukset vasta raportoinnin jälkeen. Varojen käytöstä ja tutkimustuloksista pitää raportoida 12 kuukauden välein 3-vuotisissa apurahahankkeissa. Mikäli tutkimuksen aikatauluun tulee muutoksia voimme lisätä maksatusaikaa maksimissaan kahdella vuodella. Pyydämme rahaliikenteeseen liittyvät kuitit raportoinnin yhteydessä jos suoritettu apurahan maksu ei hallinnoida tutkimuslaitoksen kautta.

Täytä raportointilomake tästä

Apurahansaajien verotus ja sosiaaliturva

Tarkista apurahan verotus ja sosiaaliturva tästä linkistä.

 

Myönnetyt apurahat